Σοφία, Κώστας, Μιχάλης

Η παγκόσμια διάκριση  στο Ολυμπιακό αγώνισμα  Nacra 17 απαιτεί από τα μέλη του πληρώματος εξαιρετικές μεμονωμένες δεξιότητες και απαράμιλλα  συνδυαστικά χαρακτηριστικά. Ο απαιτούμενος βαθμός συνεργασίας είναι  εξαιρετικά υψηλός ενώ η εμπειρία από αγώνες με αγωνιστικά σκάφη τύπου ”monohuls”  δεν αρκεί,  αλλά πρέπει να μπορεί να συνδυασθεί επιπρόσθετα με αντίστοιχη εμπειρία από σκάφη τύπου ”catamaran”. Τεχνογνωσία σχετικά με τον τρόπο επίτευξης μακράς χρονικής διαρκείας ομαλού «πλαναρίσματος» με χρήση υδροπτέρυγων  “hydrofoils” σε πολύ σύγχρονου  σχεδιασμού αγωνιστικά σκάφη (π.χ. Americas Cup 45, Ιnternational Μoth) σίγουρα μπορεί να επιφέρει μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε ομάδα. Αυτό συμβαίνει διότι το  Nacra 17 έχει σχεδιασθεί εξ’ αρχής με σκοπό  να επιτυγχάνεται με εξειδικευμένες  τεχνικές πλεύσης  «πλανάρισμα» εκμεταλλευόμενοι το μέγιστο τα ειδικά σχεδιασμένα ”DaggerBoards” μεταβλητής καμπυλότητας (C Foils) που διαθέτει το συγκεκριμένο σκάφος.


Η Σοφία ο Κώστας και ο Μιχάλης μαζί με την ομάδα των προπονητών και τεχνικών συμβούλων που τους πλαισιώνουν διαθέτουν όλα τα προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά, έχοντας δοκιμασθεί και στο παρελθόν σε συνθήκες Ολυμπιακών αγώνων προπονούμενοι μαζί. Ο καθένας χωριστά έχει πρωταγωνιστήσει στις θάλασσες όλου του κόσμου τιμώντας και δοξάζοντας  τα Ελληνικά πανιά σε Ολυμπιακούς αγώνες με σκάφη κατηγορίας 470, Yngling και Tornado. Οι εμπειρίες τους δεν περιορίζονται στα σκάφη αυτά και σε Ολυμπιακούς μόνον αγώνες όπως αναλυτικά μπορεί κανείς να διαβάσει στα βιογραφικά τους. Η δυνατότητα στο Ελληνικό μεικτό πλήρωμα να κατανέμει  το «βάρος» και τη «δύναμη»  διαφορετικά από την μεγάλη πλειοψηφία του ανταγωνισμού, έχοντας στην θέση του κυβερνήτη τη Σοφία  και στη θέση του πληρώματος τον Κώστα και τον Μιχάλη, μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Επομένως  είναι μοναδική ευκαιρία  να συνδυασθούν μεμονωμένες δυνάμεις για την επίτευξη νέων  ομαδικών Ελληνικών  επιτυχιών.


Σύμμαχος της ομάδας  είναι και η εξειδικευμένη τεχνολογία. Η προσπάθεια  υποστηρίζεται από τεχνολογίες αιχμής που την καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων της προπονητικής προσπάθειας με στόχο την βέλτιστη επιλογή στρατηγικής και την βελτίωση κατά την διάρκεια της αγωνιστικής διαδικασίας. Σύγχρονες τεχνικές καταγραφής δεδομένων, βελτίωσης - επιλογής υλικών και τεχνολογίας κατανόησης του τρόπου σχεδιασμού αγωνιστικών σκαφών  εφαρμόζονται στην πράξη. Η γνώση που θα συλλεχθεί θα μεταφερθεί στις επερχόμενες ομάδες με σκοπό την  εδραίωση και διατήρηση της Ελλάδας στο παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό στερέωμα.